Nevíte si rady?
+420 736 612 362
Nevíte si rady?
+420 736 612 362

Cookies

Webové rozhraní používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc., službu HotJar, poskytovanou společností Hotjar Ltd. a službu Smartlook, poskytovanou společností Smartlook.com, s.r.o. (dále jen "analytické služby"). Analytické služby používají souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými počítače Kupujícího a Uživatelů webového rozhraní umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní Kupujícím a Uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou poskytujícími společnostmi přeneseny a uloženy na jejich serverech. Analytické služby budou užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro Prodávajícího a provozovatele webového rozhraní a pro užívání internetu vůbec. Analytické služby mohou také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace. Analytické služby nebudou spojovat IP adresu Kupujícího a Uživatelů s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Kupující a Uživatelé webového rozhraní mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní. Používáním webového rozhraní souhlasí Kupující a Uživatelé se zpracováváním údajů o nich poskytující společnosti, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Výhradní distributor PRIMO® pro ČR
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner